Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
    LOGÍSTICA-2018-007 SOL LICITUD D_OFERTES_SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS MANTENIMENT DE FONTS ORNAMENTALS   En fase de valoració 
    EIP 2018-004 Plantació d'arbres al parc de sa Riera   En fase de valoració 
    LOGISTICA 2018-006 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE CENTRAL D' AUTODIAGNOSIS PER VEHICLES PER AL SERVEI DE LOGÍSTICA.   En fase de valoració 
    EDI-MUN 2018-005 PETICIÓ D'OFERTES PEL CANVI DE PAVIMENT A L'AMFITEATRE DEL TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS   En fase de valoració 
    INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 2018-002 servei de comunicació i gestió de les xarxes socials   En fase de valoració 
    EDI-MUN 2018-004 FOTOVOLTAICA SANT FERRAN   Adjudicacions i formalitzacions 
    EDI-MUN 2018-003- LINIES DE VIDA SON CANAVES   Adjudicacions i formalitzacions 
    EIP 2018-002 SUBMINISTRAMENT D'EINES, MITJANS AUXILIARS I MAQUINARIA PER A LES BRIGADES DE PARCS I JARDINS   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGISTICA 2018-005 CONTRACTE D' OBRA MENOR PER A l'EXECUCIÓ DE MAGATZEM   En fase de valoració 
    LOGISTICA-2018-004 Contracte d'obra per a l'adequació de la pèrgola del carrer Andalusia   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 8,  75 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010