Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
    ACCESSIBILITAT 2018-001 Assistència tècnica per treballs de manteniment i renovació de certificació AENOR de platges   Adjudicacions i formalitzacions 
    EIP 2018-001 Subministrament de maquinària i eines per a la brigada municipal de Parcs i Jardins   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGISTICA 2018-003-CONTRACTE D'OBRA ADEQUACIÓ ENTARIMATS PARC DE SES ESTACIONS   En fase de valoració 
    LOGISTICA-2018-002-CONTRACTE D'OBRA_DEMOLICIÓ PEANYA SITUADA Al PARC DE LA MAR   Adjudicacions i formalitzacions 
    EDI-MUN 2018-001 PETICIÓ D'OFERTES PER RETIRADA DEL TANCAMENT DE LES PISTES DE PÀDEL DE L'EDIFICI AMÈRICA   Adjudicacions i formalitzacions 
    VIALITAT 2018-001 REPARACIÓ D'ESCOSSELLS A DIVERSES BARRIADES DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGÍSTICA 2018-001-MUNTATGE Y DESMUNTATGE DE TARIMES   Adjudicacions i formalitzacions 
    VIALITAT 2017-003 SUBMINISTRAMENT MATERIAL BITUMINÓS   En fase de valoració 
    EIP 2017-005 PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA DE L'ESPAI URBÀ A DIFERENTS CARRERS I ESPAIS LLIURES PÚBLICS DEL BARRI DES CAMP REDÓ   Adjudicacions i formalitzacions 
    EIP 2017-004 PROJECTE D'EXECUCIÓ D'ESPAIS LLIURES PÚBLICS, VIALS I PASSATGES DE VIANANTS DE SON DAMETO   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 8,  74 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010