Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
    EDI-MUN 2018-008 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PORTES DE FERRO MERCAT LLEVANT   Adjudicacions i formalitzacions 
    EIP 2018-005 Projecte de creació de l'espai dedicat al poeta Josep Maria Llompart   Adjudicacions i formalitzacions 
 EDI-MUN 2018-007   EDI-MUN 2018-007 ANCORATGES A CASTELL DE BELLVER   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGÍSTICA-2018-007 SOL LICITUD D_OFERTES_SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS MANTENIMENT DE FONTS ORNAMENTALS   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGISTICA 2018-006 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE CENTRAL D' AUTODIAGNOSIS PER VEHICLES PER AL SERVEI DE LOGÍSTICA.   En fase de valoració 
    INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 2018-002 servei de comunicació i gestió de les xarxes socials   En fase de valoració 
    EDI-MUN 2018-004 FOTOVOLTAICA SANT FERRAN   Adjudicacions i formalitzacions 
    EDI-MUN 2018-003- LINIES DE VIDA SON CANAVES   Adjudicacions i formalitzacions 
    EIP 2018-002 SUBMINISTRAMENT D'EINES, MITJANS AUXILIARS I MAQUINARIA PER A LES BRIGADES DE PARCS I JARDINS   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGISTICA 2018-005 CONTRACTE D' OBRA MENOR PER A l'EXECUCIÓ DE MAGATZEM   En fase de valoració 

Pàgina 3 de 9,  86 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010