Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
    LOGISTICA 2017-011 SUBMINISTRAMENT DE TORRADORS   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGISTICA-2017-010-SUBMINISTRAMENT LLENYA FOGUERONS I TORRADORS SANT SEBASTIÀ 2018   Adjudicacions i formalitzacions 
    EDI MUN 2017-013 : Petició d'ofertes pel contracte menor "Obres per a la redistribució interior a l'edifici SAM FAMÍLIA", de l'Ajuntament de Palma   Adjudicacions i formalitzacions 
    EIP 2017-003 PROJECTE D'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ESPAI URBÀ A DIFERENTS CARRERS I ESPAIS LLIURES PÚBLICS DES RAFAL VELL   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGISTICA 2017-009 SUBMINISTRAMENT DE TORRADORS   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGÍSTICA 2017-008 OBRES DE MILLORA DELS ACCESSOS A LA PLATJA DE CA'N PASTILLA   Adjudicacions i formalitzacions 
    EDI-MUN 2017-012 CONDICIONAMENT CIBERAULA BLAI BONET   Adjudicacions i formalitzacions 
    EIP 2017-002 RAMPES ACCÉS EDIFICI SON PACS   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGISTICA-2017-006 CONTRACTE D'OBRA SUBSTITUCIÓ TEULADA DE FUSTA CASETA DE SOCORS CIUTAT JARDÍ   En fase de valoració 
    EDI-MUN 2017-011 ADEQUACIÓ CANERES POLICIA MUNTADA   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 8,  74 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010