Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
    LOGISTICA 2018-005 CONTRACTE D' OBRA MENOR PER A l'EXECUCIÓ DE MAGATZEM   En fase de valoració 
    LOGISTICA-2018-004 Contracte d'obra per a l'adequació de la pèrgola del carrer Andalusia   Adjudicacions i formalitzacions 
    EDI-MUN 2018-002 Línies de vida Can Balaguer   Adjudicacions i formalitzacions 
    ACCESSIBILITAT 2018-001 Assistència tècnica per treballs de manteniment i renovació de certificació AENOR de platges   Adjudicacions i formalitzacions 
    EIP 2018-001 Subministrament de maquinària i eines per a la brigada municipal de Parcs i Jardins   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGISTICA 2018-003-CONTRACTE D'OBRA ADEQUACIÓ ENTARIMATS PARC DE SES ESTACIONS   En fase de valoració 
    LOGISTICA-2018-002-CONTRACTE D'OBRA_DEMOLICIÓ PEANYA SITUADA Al PARC DE LA MAR   Adjudicacions i formalitzacions 
    EDI-MUN 2018-001 PETICIÓ D'OFERTES PER RETIRADA DEL TANCAMENT DE LES PISTES DE PÀDEL DE L'EDIFICI AMÈRICA   Adjudicacions i formalitzacions 
    VIALITAT 2018-001 REPARACIÓ D'ESCOSSELLS A DIVERSES BARRIADES DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA   Adjudicacions i formalitzacions 
    LOGÍSTICA 2018-001-MUNTATGE Y DESMUNTATGE DE TARIMES   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 9,  87 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010