Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Àrea Objecte Estat
 Webmaster  Sol press cómic del Casal Solleric  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2022 Reparació dels desnivells a la zona annexa al camp de futbol 7 municipal de Miquel Nadal.(CM 23/2022).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2022 Servei organització i realització d'un torneig de futbol 7 d'estiu al poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 24/2022).  Licitacions en curs 
 Webmaster  Exp. 16.3 Publicació ofertes presentades Estiu al Castell de Bellver 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Webmaster  Contractació servei de manteniment preventiu durant la parada tècnica dels teatres municipals Catalina Valls, Xesc Forteza i Mar i Terra de l'Ajuntament de Palma Estiu 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Webmaster  Perfil contractant, del Casal Solleric  Anunci 
 Policia Local  Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de 10 desfibril·ladors semiautomàtics (DESA) conformement a les especificacions contingudes als PPT.  Anunci 
 Webmaster  Convocatoria "ADN SANT SEBASTIÀ 2023".  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Instal·lació plaques fotovoltaiques autoconsum CSM de Son Reus  Anunci 
 Cultura  Exp. 21.1 Convocatòra ofertes contractació artística Música Antiga 2022  Anunci 
 Cultura  Contrate menor serveis "ESCENA" Presentació d'ofertes espectacles per a adults als teatres municipals de Palma per a la temporada Tardor/Hivern 2022  Anunci 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei d'organització i realització de la «Volada d'Estels per a les festes de Sant Sebastià»  Anunci 
 Can Balaguer  Petició d'ofertes per a la neteja servei d'higienització i manteniment especialitzat del patrimoni moble i immoble de Can Balaguer  Anunci 
 Can Balaguer  Petició d'ofertes per al servei de desinsectació dels bens patrimonials de Can Balaguer corresponent a 2022.  Anunci 
 Can Balaguer  Petició d'ofertes per al servei de coordinació i supervisió de les actuacions en matèria de conservació i restauració de Can Balaguer.  Anunci 
 Can Balaguer  Petició d'ofertes per al servei de neteja de metalls de Can Balaguer corresponent a 2022  Anunci 
 Cultura  Exp. 9.9 Contractació servei de gestió de les xarxer socials del Departament de Cultura  Anunci 
 Bombers de Palma  Exp. 2222-F22 Contracte de subministrament de 40 accessoris PTT de comunicació per al personal del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Palma  Anunci 
 Igualtat  Realització d'un estudi especialitzat sobre la prostitució deslocalitzada a Palma  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  SUBMINISTRAMENT PUNTS ELECTRICITAT PER A LA RECÀRREGA VEHICLES ELECTRICS SON REUS, ESMENA ERRADA MATERIAL  Anunci 

Pàgina 1 de 80,  1597 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010