Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Policia Local  Subministrament paviment gimnàs Policia Local  Adjudicacions i formalitzacions 
 Batlia  Exp. CMSERV GP 8 2019 Contractació menor del servei d'inserció d'espais publicitaris de promoció turística de la ciutat a publicació gratuïta de línia aèria  Anunci 
 Sanitat i Consum  Contractació menor per al subministrament de paper higiènic per al Mercat de Llevant  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 06/2019 Servei de coordinació general, planificació, organització, control i desenvolupament de la IV Marxa per la Igualtat 2019, dirigida per l'IME (CM 06/2019).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 05/2019 Subministrament de pelet per caldera de qualsevol instal·lació IME (CM 05/2019).  Licitacions en curs 
 Igualtat  Taller de memòria i intel·ligència emocional  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2019 Servei de seguretat i vigilància en l'obertura i tancament de les pistes Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2019).  Licitacions en curs 
 Batlia  Contractació menor de servei d'inserció d'espais publicitaris de promoció turística amb motiu de les fires ITB de Berlin i World Travel Market de Londres  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 02/2019 Servei de seguretat i vigilància en l'obertura i tancament de les pistes Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 02/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2019 Subministrament de Pelet per a la caldera de qualsevol instal·lació de l'IME (CM 01/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00007 Subministrament lluminàries i bombetes per reposicions (CM 2019 00007)  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00008 Honoraris tècnics per a la redacció projecte, ESS, direcció obra i coordinació seguretat per la substitució de la xarxa d'aigua sector 3 per al Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00008)  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00009 Obres de pavimentació amb aglomerat del Vial Torrent (Sectors 2-3) del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00009)  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00006 Subministrament i instal·lació d'analitzador i dossificador de control de clor per aigua de consum humà per al Tanatori de Son Valentí (CM 2019 00006)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 03/2019 Subministrament i instal·lació d'un descalcificador a Son Hugo (CM 03/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Prevenció de les violències sexuals en locals d'oci nocturn  Anunci 
 Batlia  Contractació menor per a la publicació d'anuncis de caràcter oficial i derivats d'expedients administratius en premsa escrita  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00005 Honoraris per al desenvolupament, realització i valoració de les proves selectives per a la borsa de feina temporal de personal administratiu i operaris de funerària i de cementeris de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (CM 2019 00005)  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00003 Obres de reparació del porxo decoratiu de l'edifici Sant Cristofol (Sector 3) del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00003)  En fase de valoració 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 1-2019 Subministrament equipament informàtic per al projecte Vivenda Digne del Pla Litoral de Ponent  En fase de valoració 

Pàgina 1 de 43,  854 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010