Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PMEI

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS (3)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-031-S (3)

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/06/2017

Adjudicatari:

La Junta de Govern de 21.06.2017 va aceptar la retirada de l'única oferta presentada.

Declarar deserta la licitació i tornar convocar-la amb les mateixes condicions aprovades per Junta de Govern de 09.09.2015 i 20.04.2016

Data d'adjudicació JG:
21/06/2017

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010