Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Petició d'ofertes per al servei de càtering de Can Balaguer

L'objecte d'aquest contracte és la contractació d'un servei de càtering per a les activitats de Can Balaguer.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les ofertes i documentació s'han de presentar dins els 5 dies naturals següents a la publicació d'aquest document al Perfil del Contractant de la Fundació Palma Espai d'Art

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/03/2017


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010