Inici -> Secretaria

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DEL MUNICIPI DE PALMA, SUPERVISIÓ I CONTROL D'EXECUCIÓ I QUALITAT, I VIGILÀNCIA DE SISTEMES (3 LOTS)

La Junta de Govern de dia 17 de maig de 2017 acordà modificar el plec de prescripcions tècniques del LOT 1 i ampliar el termini fins el dia 10 de juliol de 2017.


Per providència de Batlia de dia 13 de juny de 2017 s'amplia el termini de la licitació, ja que per errada material no es va públicar integrament tota la documentació corresponent a les prescripcions tècniques del LOT 1.


El nou termini de presentació de propostes finalitza el 4 d'agost de 2017

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-010-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/06/2018

Adjudicatari:

Lot 0: SGS TECNOS SA  (NIF. A-28345577)

Lot 1: ALUMBRADOS VIARIOS SA (ALUVISA) (NIF: A-08523094)

Lot 2: ELSAMEX SAU (NIF: A-28504728)

Formalització del contracte:

Els  contractes dels tres lots s'han formalitzat em data de 13 de juliol de 2018

Data d'adjudicació JG:
13/06/2018

Preu de l'adjudicació:

Lot 0: 194.888,61 € (161.064,97 € més 33.823,64 € d'IVA)

Lot 1: 1.953.563,03 € (1.614.514,90 € més 339.048,13 € d'IVA)

Lot 2: 686.433,00 € (567.300 € més 119.133 € d'IVA)

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010