Inici -> Secretaria

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BENS DIVERSOS PER AL PERSONAL/BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (8 LOTS)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-012-S

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
06/11/2017

Adjudicatari:

Lot 1: DIELECTRO BALEAR S (A-07004864)

Lot 2: ELECTRICA PUIGCERCOS SA (A-07072911)

Lot 3 i lot 6: LA HERRAMIENTA BALEAR SA (A-07108608)

Lots 4, 5A, 5B i 5C declarats DESERTS, ja que dins el termini no es va presentar cap licitador.

Formalització del contracte:

El contracte s'ha formalitzat en data de 30.11.2017

Data d'adjudicació JG:
02/11/2017

Preu de l'adjudicació:

Lot 1: Per un 15,10% de baixa únic per preus unitaris.

Lot 2: Per un 51,7432% de baixa únic per preus unitaris.

Lot 3. Per un 25% de baixa únic per preus unitaris

Lot 6: Per un 23% de baixa únic per preus unitaris.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010