Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PMEI

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE CURSOS REGULARS, CURS MONOGRÀFIC I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-017-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
31/10/2017

Adjudicatari:

PRODUCCIONS XARXA MUSICAL SL

NIF: B-57656555

Formalització del contracte:

La formalitzaciódel contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següentsa aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors icandidats .

Data d'adjudicació JG:
18/10/2017

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i la seva proposta econòmica de 26.06.2017 per un import de 86.628,68 € amb IVA inclòs i amb preus unitaris

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010