Inicio ->  Empresas, organismos y otros -> SMAP

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoración
  • Adjudicaciones y formalizaciones

Exp. 01/2017 - Licitació del servei de manteniment de les bombes d'evacuació d'aigües dels pous per sota del nivell freàtic de l'aparcament del Parc de la Mar de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A.

TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 26 de juliol de 2017 a les 14: hores.

Datos de la contratación:

Número de expediente:
01/2017

Procedimiento de adjudicación:
Abierto no sujeto a regulación armonizada

Órgano contratación:
Consell d'Administració de SMAP

Tipo de contrato:
Servicios

Datos específicos Adjudicaciones y formalizaciones

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
02/11/2017

Fecha adjudicación J.G.:
27/10/2017


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaza de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010