Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de l'Habitatge - RIBA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DEMOLICIÓ DEL MONUMENT AL CREUER BALEARES A LA FEIXINA I LA PAVIMENTACIÓ DE L'ESPAI LLIURE RESULTANT.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-024-O

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
23/08/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. VIAS Y OBRAS PÚBLICAS SA (VOPSA)
  2. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA
  3. SYDCA XXI CONSTRUCCIONES SL
  4. VITRAC OBRA PÚBLICA SL


La data de l'obertura pública del sobre C amb la proposició econòmica es publicarà en aquest Perfil del Contractant.


Es convoca per al proper dimecres, dia 23 d'agost de 2017, a les 9.30h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma, l'obertura pública dels Sobres C amb la proposició econòmica.


Atès l'Auto de 21 d'agost de 2017 del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Palma que disposa la suspensió de la tramitació de l'aquest expedient, l'obertura pública dels Sobres C prevista per al dia 23 d'agost de 2017 queda suspesa.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010