Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

 • Licitacions en curs
 • En fase de valoració

Documents

SERVEIS TECNOLÒGICS DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT

NOTA
Segons s'ha posat de manifest en sessió de dia 19 d'octubre de 2017, informativa i de presentació del contingut i forma de desenvolupament del diàleg competitiu, es dona públic coneixement del següent:
1.- La direcció de correu electrònic a la que hauran d'anar dirigits els dubtes plantejats en relació als aspectes subjectes a Diàleg Competitiu és imisecretaria@palma.cat.

2.- El termini de presentació de dubtes conclou el proper dia 23 d'octubre de 2017, a les 20:00 hores.

3.- Únicament seran admesos i resolts els dubtes que es plantegin en relació a aspectes subjectes a Diàleg Competitiu. Seran rebutjades les que no compleixin l'esmentada condició.

Es comunica als licitadors que l'obertura del sobre I tindrà lloc, en convocatòria pública, el proper dia 3 d'agost de 2018, a les 9:00 h del matí, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Palma, al qual s'hi podrà accedir per l'entrada de la plaça Santa Eulàlia, núm. 9, 2n pis.

La Mesa, en sessió celebrada dia 17 de desembre de 2018 i d'acord amb el previst a l'apartat 5.3.4 del document de solució contractual definitiva, ha acordat convocar-los per donar-los coneixement dels resultats de les valoracions de les ofertes presentades en el sobre 1 i per a l'obertura del sobre 2, que tendrà lloc el proper dia 9 de gener de 2019,a les 11.00 hores, en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Palma, pl. Santa Eulàlia núm.9, 2n pis.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-026-A

Procediment d'adjudicació:
Diàleg competitiu

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
23/05/2019

Valoració:

Licitadors:

 1. IT CORPORATE SOLUTIONS SPAIN SLU opta al lot 3
 2. RICOH SPAIN IT SERVICE SLU opta als lots 1 i 2
 3. ECONOCOM SERVICIOS SA no identifica el lot al que opta
 4. IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA opta als lots 1 i 3
 5. VODAFONE ESPAÑA SAU opta als lots 1, 2 i 3
 6. T-SISTEMS ITC IBERIA SAU opta als lots 1, 2 i 3
 7. SII CONCATEL SL opta als lots 1, 2 i 3
 8. UTE INFORMÁTICA EL CORTE INGLES SA - SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS SA (SERMICRO) opta als lots 1, 2 i 3
 9. TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU opta al lot 3
 10. UTE TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU - SM2 SOFTWARE & SERVICES MANAGEMENT SA opta al lot 1
 11. UTE FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA - BRUJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SA opta als lots 1 i 3
 12. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL opta al lot 2
 13. UTE GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA SA - ENIMBOS GLOBAL SERVICES SL opta als lots 1 i 3
 14. ASAC COMUNICACIONES SL opta als lots 1 i 3


La Junta de Govern de data 20/09/2017 va acordar designar els membres de la mesa de diàleg competitiu d'aquest procediment.


L'apertura pública de les Sol·licituds de Participació dels licitadores es farà el proper dilluns, dia 2 d'octubre de 2017, a les 16:00h a l'edifici de PalmaActiva, ubicat al carrer Socors, núm. 22 de Palma.


A l'apartat "Documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els següents documents:

- Acta núm. 1 de la mesa d'obertura de la documentació de les sol·licituds de participació.

- Acta núm. 2 de la mesa amb les puntuacions i proposta d'invitacions.

- Quadres de puntuacions.

- Acord de la Junta de Govern de l'11-10-2017 de selecció de candidats.

- Acta núm. 3, de 19 d'octubre de 2017.

- Document del termini de presentació de Solucions Inicials i avís d'entrega de respostes i esborrany de treball.

- Calendari de sessions de la Mesa de Diàleg.

- Acta núm 4, de 06 de novembre de 2017.

-Rectificació Calendari de sessions de la Mesa de Diàleg.

- Anunci pròrroga Diàleg Competitiu


-Acta núm 5, de 28 de novembre de 2017


-Acta núm 6, de 14 de febrer de 2018

-Acta núm 7, de 19 de febrer de 2018

-Acta núm 8, de 6 de març de 2018

-Acta núm 9, de 12 d'abril de 2018

-Acta núm 10, de 18 d'abril de 2018


-Acta núm 19, de 27 de març de 2019

-Acta núm 20, de 3 d'abril de 2019

-Acta núm 21, de 9 de maig de 2019

-Acta núm 22, de 16 de maig de 2019

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010