Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

Documents

SERVEIS TECNOLÒGICS DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT

NOTA
Segons s'ha posat de manifest en sessió de dia 19 d'octubre de 2017, informativa i de presentació del contingut i forma de desenvolupament del diàleg competitiu, es dona públic coneixement del següent:
1.- La direcció de correu electrònic a la que hauran d'anar dirigits els dubtes plantejats en relació als aspectes subjectes a Diàleg Competitiu és imisecretaria@palma.cat.

2.- El termini de presentació de dubtes conclou el proper dia 23 d'octubre de 2017, a les 20:00 hores.

3.- Únicament seran admesos i resolts els dubtes que es plantegin en relació a aspectes subjectes a Diàleg Competitiu. Seran rebutjades les que no compleixin l'esmentada condició.

Es comunica als licitadors que l'obertura del sobre I tindrà lloc, en convocatòria pública, el proper dia 3 d'agost de 2018, a les 9:00 h del matí, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Palma, al qual s'hi podrà accedir per l'entrada de la plaça Santa Eulàlia, núm. 9, 2n pis.

La Mesa, en sessió celebrada dia 17 de desembre de 2018 i d'acord amb el previst a l'apartat 5.3.4 del document de solució contractual definitiva, ha acordat convocar-los per donar-los coneixement dels resultats de les valoracions de les ofertes presentades en el sobre 1 i per a l'obertura del sobre 2, que tendrà lloc el proper dia 9 de gener de 2019,a les 11.00 hores, en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Palma, pl. Santa Eulàlia núm.9, 2n pis.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-026-A

Procediment d'adjudicació:
Diàleg competitiu

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
24/01/2020

Adjudicatari:

Lot 1: ECONOCOM SERVICIOS SA (A-28816379)

Lot 2: RICOH SPAIN IT SERVICE SLU (B-66068081)

Lot 3: VODAFONE ESPAÑA SAU (A-809073979)

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
22/05/2019

Preu de l'adjudicació:

Lot 1: 4.282.256,10 € IVA inclòs

Lot 2: 7.615.740,00 € IVA inclòs

Lot 3: 3.501.886,70 € IVA inclòs

Per 4 anys de contracte

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010