Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-028-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
18/01/2018

Adjudicatari:

LOKIMICA SA

NIF: A-03063963

Formalització del contracte:

El contracte s'ha formalitzat en data 13 de febrer de 2018

Data d'adjudicació JG:
17/01/2018

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i la seva oferta econòmica de dia 21.09.17 per un 17,73 % de baixa única per preus unitaris. 

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010