Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SUBMINISTRAMENT DE 425 EQUIPS DE RADIO COMUNICACIÓ PORTÀTIL PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-031-S

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
31/10/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. MECXICO COMUNICACIONES SL


L'obertura pública de la proposició econòmica i proposició tècnica avaluables mitjançant fórmules (Sobre C), prevista per al dia 2 d'octubre de 2017, queda ajornada fins nou avís.


L'obertura pública de la proposició econòmica i proposició tècnica avaluables mitjançant fórmules (Sobre C) es fara el proper dilluns, dia 16 d'octubre de 2017, a les 9 h, al Saló de Sessions de l'Ajuntamenta de Palma.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 16 d'octubre de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A, en sessió interna de dia 6 d'octubre de 2017.

A continuació s'ha procedit a l'obertura del sobre C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

L'oferta s'ha tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris de valoració previstos a l'apartat A.2 del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 27 d'octubre de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat A.2 del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010