Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Petició d'ofertes realització valoració llocs de feina - AMPLIAT TERMINI -

L'objecte del contracte és la realització d'una valoració de llocs de treball (VPT) mitjançant l'aplicació de criteris objectius.

AMPLIAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: Fins dia 6 de novembre de 2017 a les 14 h.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
05/10/2017


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010