Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (50 LOTS)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-037-S

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
29/10/2018

Adjudicatari:

1) INSIGNA UNIFORMES SL(B-97611164) lots 1, 2, 20,24, 30, 31 i 39.

2) SAGRES SL (B-36028991) lots 13, 27, 38, 41, 42, 46 i 47.

4) PACO GARCIA PRENDAS YARTICULOS DE UNIFORMIDAD SA(A-58265364) lots 21, 40 i 50.

5) GUARNICIONERIA ROAL SA (A-78608940) lots 17, 29, 43 i 48.

6) EL CORTE INGLES SA (A-28017895) lots 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 45 i 49.

La J. G. de 17.10.18 deixar sense efecte el lot 29 adjudicat a l'empresa GUARNICIONERIA ROAL i el va adjudicar a l'empresa INSIGNA UNIFORMES SL 

Formalització del contracte:

El contracte s'ha formalitzat en data de 12 de juny de 2018

La formalitzaciódel contracte del lot 29 no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trametila notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats. 

Data d'adjudicació JG:
16/05/2018

Preu de l'adjudicació:

La despesa estimada del contracte es de 612.330,00 € amb l'IVA inclòs per dos anys de contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010