Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER A UBICAR CENTRE D'ACOLLIDA TEMPORAL LA BALANGUERA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-038-O

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
01/02/2018

Adjudicatari:

La Junta de Govern de dia 31.01.2018 va declarar deserta la licitació ja que no es va presentar cap licitador. 

la Junta també s'acordà tornar convocar amb les mateixes condicions segons plecs aprovats per Junta Govern de 25.10.17 i 28.12.17.

Data d'adjudicació JG:
31/01/2018

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010