Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (2 LOTS)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-039-S

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
09/04/2018

Adjudicatari:

Lot 1, DRAC LLEGENDARIA SL (B-57653024)

Lot 2, PRODUCCIONS BLAU SL (B-07100456)

Formalització del contracte:

La formalitzaciódel contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següentsa aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors icandidats .

Data d'adjudicació JG:
28/03/2018

Preu de l'adjudicació:

Lot 1: Segons plecs i la seva oferta econòmica de 12.12.2017, per 15% descompte sobre tots els preus unitaris

Lot 2: Segons plecs i la seva oferta econòmica de 13.12.2017, per 2% descompte en DVD i 10% descompte en CD

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010