Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR LLIBRERIA CASA MUSEU BALAGUER

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-018-C (2)

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Concessions administratives

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
13/04/2018

Adjudicatari:

AMADIP.ESMENT FUNDACION

NIF: G-07065709

Formalització del contracte:

El contracte s'ha formalitzat en data 25 d'abril de 2018 

Data d'adjudicació JG:
28/03/2018

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i la seva oferta econòmica de día 02.01.2018, per un cànon anual de 25.200,00 €

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010