Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de l'Habitatge - RIBA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE SUPORT FAMILIAR

Per providència de Batlia de dia 24 de gener de 2018 es va dictar el següent: "1r.- AJORNAR fins el dia 19 de febrer de 2018 el termini de licitació del SERVEI DE SUPORT FAMILIAR, que es va enviar al DOUE el passat 15 de desembre de 2017 i que finalitzava el dia 5 de febrer de 2018, ja que per motius pressupostaris, no s'han pogut fer les publicacions dels anuncis de licitació obligatoris al BOE i al BOIB dins el termini establert a la LCSP."

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-041-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/09/2018

Adjudicatari:

FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL

NIF: G-73038457

Formalització del contracte:

El contracte s'ha formalitzat en data de 28 de setembre de 2018

Data d'adjudicació JG:
05/09/2018

Preu de l'adjudicació:

427.430,73 € amb l' IVA exempt, per a dos anys de contracte

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010