Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES DE VIALS, CAMINS I ESPAIS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA (3 LOTS)

Expedient cofinançat en el marc de l'instrument de finançament NEXT GENERATION EU.

Fons Europeus NextGenerationEU

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-044-O

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Mixtes

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/10/2018

Adjudicatari:

Lot 1: MATIAS ARROM BIBILONI SL (MAB OBRAS PÚBLICAS) - NIF: B-57465213

Lot 2: UTE EXCASERVA SL - ISLASFALTO SL(UTE MANTENIMIENTO PALMA) - NIF: U-16579039

Lot 3: AGLOMERADOS MALLORCA SA (AGLOMSA) - NIF: A-07115934

Formalització del contracte:

El contracte del lot 1 s'ha formalitzat en data 7.08.18, el lot 2 el 11.10.18 i lot 3 el 04.07.18

Data d'adjudicació JG:
06/06/2018

Preu de l'adjudicació:

Lot 1: 2.000.000,00 € IVA inclòs 

Lot 3: 3.642.272,03 € IVA inclòs 

Adjudicats el 06.06.2018 per 2 anys 

Lot 2: 4.190.000,00 € IVA inclòs. Adjudicat el 19.09.2018 per 2 anys.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010