Inici -> Secretaria

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEIS PER A L'ELABORACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC I ECONÒMIC QUE SERVEIXI PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2018-002-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
18/06/2018

Adjudicatari:

SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIÓ SL

NIF: B-62795372

Formalització del contracte:

El contracte s'ha formalitzat en data de 15 de juny de 2018

Data d'adjudicació JG:
13/06/2018

Preu de l'adjudicació:

41.057,25 € amb IVA inclòs 

33.931,61 € més 7.125,64 € d'IVA. Per 6 mesos de contracte

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010