Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE GRUES, IMMOBILITZACIÓ, DESPLAÇAMENT, RETIRADA I GESTIÓ DIPÒSIT DE VEHICLES A REQUERIMENT DE LA POLICIA LOCAL

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2018-005-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
05/10/2018

Adjudicatari:

SETEX - APARKI SA

NIF: A-28958247

Formalització del contracte:

El contracte s'ha formalitzat en data 28.02.2019 a les 00,00 h.

Data d'adjudicació JG:
03/10/2018

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i la seva oferta económica de 26.03.18 per un percentatge de baixa global de 11,55 % sobre preus unitaris.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010