Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES REORDENACIÓ DE LA PL DELS NINS, S'ARENAL

Data de publicació al Perfil del Contractant 23 de març de 2018


Es publica la composició del jurat que avaluarà els projectes presentats per aquest concurs.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició la documentació corresponent.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2018-006-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
10/07/2018

Adjudicatari:

UTE AMOR - LLORENTE (Lema: PANOT. CAP ALS ESPAIS URBANS FLEXIBLES I AUTOSUFICIENTS)

NIF: U-16582686

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
20/06/2018

Preu de l'adjudicació:

Per un import 18.529,90 € (descomptats 6.000 € a compte del primer premi) més 3.891,28 € d'IVA, resultant un total amb IVA inclòs de 22.421,18 €

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010