Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT, DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES D'UN EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA

Data de publicació al Perfil del Contractant 23 de març de 2018


Es publica la composició del jurat que avaluarà els projectes presentats per aquest concurs.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició la documentació corresponent.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2018-007-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
29/06/2018

Adjudicatari:

WIN 4, UTE

NIF: U-16577611

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
20/06/2018

Preu de l'adjudicació:

Per un import de 36.851,00 € (ja descomptats 6.000 € a compte del primer premi) més 7.738,71 € d'IVA, resultant un total amb  l'IVA inclòs de  44.589'71 €

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010