Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE BIBLIOTEQUES, DINAMITZACIÓ I FOMENT DE LA LECTURA A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE SON CLADERA, SON SARDINA, EL COLL D'EN RABASSA, SON XIMELIS I SON GOTLEU


Data de publicació al Perfil del Contractant 19 de març de 2018


Per providència de batlia de dia 12 de març de 2018 s'acordà suspendre la licitació ja que dins el termini d'informació pública, que es va simultaniejar amb el de licitació, s'han interposat al·legacions.


Data de publicació al Perfil del contractant 17 d'abril de 2018


Per acord de la Junta de Govern de dia 28 de març de 2018 s'acordà desestimar les al·legacions als plecs administratius particulars i tècnics i continuar amb la tramitació de l'expedient.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2018-016-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/09/2018

Adjudicatari:

ESTUDI 6 GESTIO SOCIOEDUCATIVA SL

NIF: B-07526007

Formalització del contracte:

El contracte s'ha formalitzat el data de 28 de setembre de 2018

Data d'adjudicació JG:
05/09/2018

Preu de l'adjudicació:

335.944,83 €

277.640,36 € més 58.304,47 € d'IVA

Per a dos anys de servei

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010