Inicio

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoración

LOGISTICA 2018-006 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CENTRAL DE AUTODIAGNOSTICO PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA.

Núm. d'expedient: LOGISTICA / 2018 /006
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE CENTRAL D' AUTODIAGNOSIS PER VEHICLES PER AL SERVEI DE LOGÍSTICA.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Subministrament d'una central d'autodiagnosis de vehicles per al Taller del Servei de Logística.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Degut a la manca d'aquest tipus d' equip i la necessitat que esdevé per donar cobertura a les reparacions del parc mòbil de vehicles del Departament d'Infraestructures.

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

Central de diagnosis amb les següents especificacions tècniques:

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN : SO 14230 (ISO 9141-2), ISO 11519 - J1850 PWM, ISO 11519 - J1850 VPW, ISO 11898-2 - CAN-BUS DE ALTA VELOCIDAD, ISO 11898-3 - CAN-BUS DE BAJA VELOCIDAD, SAE J2411 - CAN-BUS DE UN HILO

SAE J2534 PASS-THRU: SMART THRU

CONEXIONES INALÁMBRICAS: TERMINAL: BLUETOOTH 4.1 DOBLE ANTENA WIFI 802.11 B/G/N CON FORMACIÓN DE HAZ TECNOLOGÍA VCI (CONEXIÓN BT) BLUETOOTH 4.1 CON 100 m DE ALCANCE EN CAMPO ABIERTO.

PANTALLA: LCD TFT TÁCTIL 10,1" CAPACITIVA 1200X800.

AUDIO: ALTAVOCES DE 2W.

BATERÍA: BATERÍA DE LI-ION INTEGRADA 7,4 V 2200 mAh, RECARGABLE - DURACIÓN DE LA BATERÍA: 3,5 HORAS.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 ÷ 50 °C

POTENCIA: 25 W MÁX..

DIMENSIONES: 317X217X50 mm (TERMINAL) 120X48X25 mm (VCI).

PESO: 1500 g (TERMINAL) 90 g (VCI)

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT:

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es qualifica de menor ja que el seu import és inferior a [15.000] (IVA no inclòs).

Tipus de contracte: Subministrament.

Procediment i forma d'adjudicació: Criteri econòmic.

D'altra banda, s'assenyala que l'objecte del contracte no s'ha configurat per a evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: L'òrgan de contractació competent és Regidor d'infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma del 28/10/2015

6. VALOR ESTIMAT: Aquest contracte té un valor estimat de 3.512,40 Euros IVA inclòs


7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Import amb l'IVA inclòs 4.250 Euros.

Aplicació pressupostària:11.45900.62300

Referència RC 1:8849.

8. DATES

DATA INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 29/06/2018

DATA FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 06/07/2018 a les 14:00 hores

10. PRESENTACIÓ D'OFERTES:

Presentar en sobre tancat fins a la data fi de publicació a la Unitat Administrativa de l'Ajuntament de Palma, Departament d'Infraestructures, camí dels Reis, 400:

· Declaració responsable de l'adjudicatari proposat en compliment dels requisits de capacitat per contractar amb l'Administració Pública.

· Pressupost desglossat dels treballs, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint segell de l'empresa en cas de tractar-se de persona jurídica. S'haurà d'indicar en el pressupost el tipus d'IVA aplicable o si l'activitat n'està exempta.

Datos de la contratación:

Procedimiento de adjudicación:
Contratos menores

Órgano contratación:
L'òrgan de contractació competent és Regidor d'infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma del 28/10/2015

Tipo de contrato:
Suministro

Datos específicos En fase de valoración

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
06/07/2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaza de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010