Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Subministrament material per a la difusió del projecte de infravivenda Cala Major - Sant Agustín del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris.

Subministrament material per a la difusió del projecte de infravivenda Cala Major - Sant Agustín del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris.


El cost d'aquest projecte podrà ser cofinançat en un 50% amb fons europeus de desenvolupament regional FEDER , en el marc del po de creixement sostenible 2014-2020.


Data fi presentació d'Ofertes
: 04 d'agost de 2018 a les 14h.


Import màxim licitació
: 1.300,00 € IVA inclòs


Lloc presentació d'Ofertes
: En el Patronat Municipal de l'Habitatge i Riba, Avinguda Gabriel Alomar 18, segona planta, de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM-SUM 1-2018

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
13/09/2018

Adjudicatari:
RECLAM 2012 REGAL PUBLICITARI

Preu de l'adjudicació:
1.199,09 € (IVA inclòs)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010