Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Obres de reforma habitatges ubicats al C/ Porta del Mar, 15 de Palma

Es objecte del contracte l'execució de les obres de reforma d'elements de provisió d'aigua i instal·lacions interiors a habitatges a l'edifici situat al carrer Porta del Mar, 15 a Palma, seguint el projecte tècnic redactat pels serveis tècnics del Patronat

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CMOb 04/2018

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
Gerència

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/11/2018

Informació
Presentació ofertes: fins dia 03/10/2018 a les 14 h


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010