Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Obres de reforma de l'habitatge ubicat al C/ Damàs Calvet, 19B-2n-2ª de Palma

Es objecte del contracte l'execució de les obres de reforma per tal d'adequar a condicions d'habitabilitat l'habitatge del carrer Damàs Calvet, núm 19B, 2on, 2ª de Palma, seguint el projecte tècnic redactat pels serveis tècnics del Patronat

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CMOb 05/2018

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
Gerència

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/11/2018

Informació
Presentació ofertes: fins dia 03/10/2018 a les 14 h


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010