Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs
  • Adjudicacions i formalitzacions

Anunci per a la licitació del contracte del servei d'auditoria dels comptes anuals i informe de compliment amb la normativa vigent de la Fundació Turisme Palma 365


Anunci per a la licitació del contracte del servei d'auditoria dels comptes anuals i informe de compliment amb la normativa vigent de la Fundació Turisme Palma 365 (AD 18 001)


TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:
15 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el perfil del contractant


LLOC DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:
De 9h. a 14h. a la seu de la Fundació Turisme Palma 365, C/Socors, 22A, 07002 Palma


Últim dia per presentar ofertes
: 22 de novembre a les 14h.


Data d'obertura del sobre A: 23/11/2018 a les 11:00h


Data d'obertura del sobre B
: 03/12/2018 a les 9:00h. a les dependències de la Fundació Turisme Palma 365.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
AD 18 001

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
16/04/2019

Adjudicatari:
RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P.

Preu de l'adjudicació:
import anual de 2.950,00€ més 619,50 d'IVA, total 3.569,50 €


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010