Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs

Servei assistència per a la impartició d'un curs de prevenció de riscos laborals en la construcció - ANUL·LAT -


Contractació de un servei de assistència per a la impartició d'un curs de prevenció de riscos laborals en la construcció.


PRESENTACIÓ D'OFERTES
: fins a 8 dies naturals després del següent a la data de publicació


LLOC DE PRESENTACIÓ: per correu electrònic a edusilitoralponent@riba.palma.cat

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
SERV 8-2018

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
17/12/2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010