Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Presentació d'ofertes destinades a la contractació dels serveis de vigilants de seguretat 2019


Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació dels serveis de vigilants de seguretat a les activitats i festes organitzades pel servei de Participació ciutadana de l'ajuntament de Palma per l'any 2019 , mitjançant CONTRACTE MENOR.

 
DISPOSAR com a termini de presentació de propostes: Es poden presentar proposicions a la Regidoria de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, pl. de Santa Eulàlia, 9, 3r pis, 07001 Palma de dilluns a divendres de les 9.00 h a les 14 h, en el termini de 5 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d'aquestes bases al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma. Si el darrer dia resulta en dissabte o festiu, es podran presentar el primer dia hàbil següent.


S'admetran propostes per correu postal, sempre i quan en el segell corresponent, la data i hora de sortida estigui compresa dins el termini establert i així es notifiqui mitjançant correu electrònic participaciociutadana@palma.cat , al Servei de Participació Ciutadana.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
04/01/2019

Adjudicatari:
Kaizen Security, SL

Preu de l'adjudicació:
17.906,50 (IVA inclòs)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010