Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

Subscripció per part de l'IME d'una pòlissa col·lectiva de vida per als seus treballadors (CM 83/2018).

Subscripció per part de l'IME d'una pòlissa col·lectiva de vida per als seus treballadors (CM 83/2018).

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM 83/2018

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
IME

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/01/2019

Informació

Presentació ofertes:  Fins dia 05/01/2019

Lloc de presentació: S'han de presentar per escrit, en sobre tancat, de 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME, a Gerència (Palau Municipal d'Esports Son Moix; camí de la Vileta,40, 1r pis. 07011 Palma).Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant l'oficina de Correus), és obligatori trametre'n dins el termini establert el justificant de l'enviament al fax 971453414.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010