Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Taller de memòria i intel·ligència emocional

Contracte menor per la realització de l'activitat: Taller de memòria i intel·ligència emocional per persones majors de anys

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/03/2019

Adjudicatari:
Revisada la documentació de la única empresa presentada i aplicats els criteris de puntuació, no arriba a la puntuació mínima requerida. Per tant, l'adjudicació d'aquest contracte menor queda deserta.

Informació
El termini de presentació de les ofertes és fins el 20 de febrer de 2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010