Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Servei de salvament, vigilància, socorrisme, seguretat i atenció personalitzada al bany assitit a les Platges de Palma

Servei de salvament, vigilància, socorrisme, seguretat i atenció personalitzada al bany assitit a les Platges de Palma

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
25/02/2019

Data de Publicació al BOIB:
23/02/2019

Url Publicació al BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/24/1028019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010