Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 308/2019


ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME
:  El subministrament del següent material:

(Consultar la taula del document adjunt)


LOCALITZACIÓ: Palma


SERVEI: Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum


CONTACTE: Persona encarregada Joan A. Mora Palou; 971 225 900 / ext. 1009 / 1010 joan.mora@palma.cat  


DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:  28/02/2019.


DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:  11/03/20019 a les 14:00.

  • NOTA IMPORTANT
    TERMINI MÀXIM D'ENTREGA DEL SUBMINISTRAMENT: 1 MES
    LLOC D'ENTREGA MATERIAL: Laboratori Municipal


PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'a/e joan.mora@palma.cat
Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum, Plaça Santa Eulàlia n. 9-4ª 07001 Palma, caldrà informar de la seva presentació a l'adreça de correu electrònica indicada.
· Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.
· Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica.


S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'activitat està exempta, despeses de transport (cas d'haver-n'hi) i les dades del compte bancari.


DOCUMENTACIÓ ANNEXA
:
· Declaració responsable de la capacitat del contractista

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
308/2019

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/02/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010