Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Obres edifici carrer Miquel Angel Lleuger, núm. 10 del Jonquet de Palma

Objecte contracte: Obres d'elements de façana, sanejament de pluvials exteriors i fusteries de l'edifici dels carrer Miquel Angel Lleuger, núm. 10 del Jonquet de Palma.

Presentació ofertes: fins dia 04/04/2019

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CMOb 02/2018

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
Gerència

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/08/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010