Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Anunci per a la contractació del servei de consultoria per a la selecció d'un tècnic de promoció turística per a la FTP365

Presentació d'ofertes: 7 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant


Lloc de presentació de les ofertes: per correu electrònic a l'adreça admin@pmi365.com

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
AD 19 002

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
16/04/2019

Adjudicatari:
TEIS CONSULTORES, S.L.

Preu de l'adjudicació:
1.840,00 € més 386,40 € d'IVA, total, 2.226,40 €


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010