Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contracte menor d'obres per l'execució de la prolongació d'un carril bici

Petició d'ofertes pel contracte menor d'obres per l'execució de la prolongació d'un carril bici al tram de la carretera de Manacor comprés entre la rotonda de Camí Salard i el Torrent Gros


DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 29/04/2019


DATA FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 14/05/2019 a les 14 h.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
24/04/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010