Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Sol·licitud d´ofertes per a la contractació de serveis de producción de so i llum Palmadansa i Palma Primavera

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:

Les ofertes s'han de presentar amb la declaració responsable degudament emplenada, en sobre tancat, abans de les 13 h, a partir de 5 dies naturals des de l'endemà que es publiqui al Perfil del Contractant

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
10/04/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010