Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Oferta per a la contratació del servei de lloguer de plataforma de formació

Contractació durant un any del servei de lloguer de plataforma personalitzada de formació online, ús del catàleg de continguts scorm (cursos online) i accés (i llicències) per impartir continguts formatius propis de PalmaActiva a la plataforma.


TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 5 dies hábils des de l'endemá de la publicació (exclosos els dissabtes).


LLOC DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les ofertes es presentaran per correu electronic a info@palmaactiva.com , o presencialment al carrer Socors núm. 22, en horari de registre de 09.00 a 14.00 hores. Es podran presentar propostes per correu postal dins del termini anterior, notificant la seva presentació a info@palmaactiva.com.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
1/2019 FOR

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
12/04/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010