Inicio

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Anuncio

Oferta per a la contratació del servei de lloguer de plataforma de formació

Contractació durant un any del servei de lloguer de plataforma personalitzada de formació online, ús del catàleg de continguts scorm (cursos online) i accés (i llicències) per impartir continguts formatius propis de PalmaActiva a la plataforma.


TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 5 dies hábils des de l'endemá de la publicació (exclosos els dissabtes).


LLOC DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les ofertes es presentaran per correu electronic a info@palmaactiva.com , o presencialment al carrer Socors núm. 22, en horari de registre de 09.00 a 14.00 hores. Es podran presentar propostes per correu postal dins del termini anterior, notificant la seva presentació a info@palmaactiva.com.

Datos de la contratación:

Número de expediente:
1/2019 FOR

Procedimiento de adjudicación:
Contratos menores

Tipo de contrato:
Servicios

Datos específicos Anuncio

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
12/04/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaza de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010