Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • En fase de valoració

Anunci per a la licitació del contracte del servei de conceptualització, disseny, maquetació, creació de continguts i traducció de la guia de turisme familiar i redisseny i traducció del fulletó de turisme accessible


Presentació d'ofertes: 20 dies hàbils comptats des del dia següent de la publicació en el perfil del contractant


Lloc de presentació de les ofertes: de 9h a 14h a la seu de fundació turisme Palma de Mallorca 365, c/ socors, 22a, 07002 palma


OBERTURA SOBRE B:  dia 11 de juny a les  12:00 h

.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
INN 19 002

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
25/09/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010