Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Convocatòria per a la contractació d'un servei per a la de direcció artística de l'encesa dels Llums de Nadal 2019


Convocatória per a la contractació d'un servei per a la de direcció artística de l'encesa dels Llums de Nadal 2019


TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
: s'estableix un termini de presentació de 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant. De 9 h a 14 h al Servei de Participació Ciutadana, pl. de Sta. Eulàlia, núm. 9, 3r pis. CP 07001 Palma de Mallorca.


Documentació a presentar: l'especificada al punt 9è dels esmentats requisits tècnics que s'adjunten al present decret.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
24/04/2019

Import:
7.260 € (IVA incl.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010