Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IMI -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA PER A BOMBERS, MUNTATGE I FORMACIÓ INCLÒSOS.


D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.


Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.


Observacions


S'han modificat els apartats F.3,F.5 i M del quadre de característiques del contracte del PCAP d'acord amb la Resolució nº 563/2020 del TACRC. 


Les mostres exigides en el PPT, s'han de presentar a la Secció de Contractació, Plaça de Santa Eulàlia 9, 4t, 07001, Palma, Illes Balears.


Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2020-009-S

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
04/06/2020

Informació


      AJUNTAMENT DE PALMA  
      Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
      Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010