Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Anunci de petició d'ofertes per a la contractació de demolició de construccions i infraestructures aixecades en els terrenys on es situaven albergs enderrocats del Poblat de Son Riera

Petició d'ofertes per al contracte menor d'obres de demolició de construccions i infraestructures aixecades en els terrenys on es situaven albergs enderrocats del poblat de Son Riera. L'objecte d'aquest contracte menor és l'execució d'obres de demolició, davant el possible aixecament de construccions i infraestructures il·legals en terrenys del poblat de Son Riera, evitant-se previsibles reconstruccions d'albergs o noves obres de tot tipus en terrenys on es situaven els ja enderrocats.

El termini per a la presentació d'ofertes serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Aquestes ofertes es presentaran a les dependències de l'Àrea de Benestar i Drets Socials (Avinguda Gabriel Alomar, núm. 18, 1a planta).

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
30/04/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010